פסוקים ו'- ט"ו

האם צדק משה בהוכיחו את בני גד ובני ראובן תוכחת קשה ובחשדו בכוונותיהם,
 או טעה בהבנת כוונתם וחשד בכשרים?

נמק את תשובתך והבא ראיה לדעתך מלשון הכתובים בפרקנו!

הוספת תגובה א', 20/07/2008 - 12:52