אברבנאל, שואל לפרשתנו:

למה אמר בחג השבועות "ושמחת" וכן אמר בסוכות... ויקשה אם כן - למה לא ציוה גם כן על השמחה בפסח?

תשובות שונות נאמרו לשאלה זו במקורותינו. נסה לתת אחדות!

הוספת תגובה א', 24/08/2008 - 08:56