שאלתה של שולה מירושלים:

כאשר הגר בהריון, ושרה מענה אותה, והיא בורחת  - מתגלה אליה מלאך ה' ובין השאר נאמר לה:  "הנך הרה ויולדת בן...".  רש"י אומר על כך:  "כשתשובי תהרי כמו הנך הרה דאשת מנוח".

והשאלה היא כפולה:  א.  הרי הגר כבר בהריון, אז איך רש"י אומר שהמלאך אומר לה שהיא תהרה כשתשוב?

ב.  למה רש"י נאלץ לקחת פירוש כזה כאשר אפשר לפרש פשוט ש"הנך הרה" הוא לשון הווה ולא לשון עתיד?

האם מישהו יכול להמציא תשובות לשאלות אלה?

תודה.

שולה

הוספת תגובה ש', 15/11/2008 - 23:13