מה ההבדל העקרוני בין מהותם של ארבעת החלומות שבפרשתנו (וכן שני חלומות פרעה שבפרשת מקץ) לבין מהות החלומות הקודמים לפרשתנו בספר בראשית ט"ו י"ב-י"ז; כ' ג'-ז'; כ"ו כ"ד-ו'; ל"א י'-י"ב; ל"א כ"ד.

מתוך גיליון וישב תשט"ז

הוספת תגובה א', 14/12/2008 - 17:11