• מה היתה כוונת יוסף בהתנהגותו כלפי אחיו? (פרקים מ"ב-מ"ד)
  • מאיזה טעם לא שלח יוסף ידיעה לאביו על היותו בחיים?
  • מפני מה בחר יוסף בשמעון לאוסרו?

מתוך גיליון מקץ תש"ב

הוספת תגובה א', 21/12/2008 - 16:14