החוקר בֶּנוֹ יעקב, קובע:

"שונים דברי יעקב אל יוסף (כ"ב-כ"ו) מדבריו ליתר בניו. כי כאן ידבר רק על האיש יוסף, ולא על עתיד שבטו."

התוכל להסביר מדוע?

מתוך גיליון ויחי תש"ז

הוספת תגובה א', 04/01/2009 - 14:08