אני מתקשה מאוד בפירושו של רש"י לויקרא, כו, פסוק 9. כפי שהציגה נחמה לייבוביץ' את השאלה - מדוע לא פירש כאן רש"י כמו שפירש "פרו ורבו" בבראשית א' 22? אני מבין את דברי הספרא כי המילה "אתכם" מפרידה לעניינים שונים, אבל איך הגיע רש"י ל"הרביתי אתכם" = "בקומה זקופה"?

הוספת תגובה ש', 28/03/2009 - 16:02