אברבנאל, מקשה:

למה אמר בבני מררי "ובשמות תפקדו את כלי משמרת משאם" (ד, ל"ב), ולא תמצא כזה לא במשא בני קהת ולא במשא בני גרשון?

מתוך גיליון נשא תשכ"ה, ד'

הוספת תגובה א', 24/05/2009 - 14:05