אברבנאל מקשה על השינוי בעמדתו של הקב"ה:

אם הוא יתברך הרשה את בלעם ללכת, איך אחרי שהלך נאמר "ויחר אף אלוקים..." והלא הלך ברשותו ובמאמרו?

מתוך גיליון בלק תש"ו 

הוספת תגובה ב', 29/06/2009 - 12:15