המלבי"ם מקשה על נאומו של משה:

למה דילג משה רבנו על כל החטאים שחטאו במדבר ובחר מכולם בחטא המרגלים?

הוספת תגובה א', 19/07/2009 - 20:18