האלשיך מקשה על תוכחת משה שבפרק ט':

מהו התוכחה הלזה פה, כי הוא בלתי מתייחס אל הקודם, וטוב טוב היה לאמרו בפרשת "אלה הדברים" אצל כל שאר התוכחות האמורות שם.

נסה ליישב קושייתו !

מתוך גיליון עקב תשכ"ז

הוספת תגובה א', 02/08/2009 - 18:51