בכמה מגליונותיה מודגש שארבעה הפרקים הראשונים של הספר מהווים הקדמה לספר כולו (בעיקר על סמך הרמב"ן אבל גם לפי פרשנים אחרים). בין היתר נידון סדר איזכור המאורעות (למה להתחיל מחטא המרגלים) וכו'.

איך להסביר, על רקע זה, את הופעתן של שתי מצוות (שלא למנות דיין אדם שאיו חכם וכו' ושלא יירא הדיין בדין מאדם רע - על פי ספר החינוך) בפרשת דברים?

 

 

הוספת תגובה ב', 07/11/2011 - 17:08