מהמקורות המובאים בגיליון קדושים תשי"א ניתן לנסח מספר סיבות שבגינן העיוור אינו רואה. מה הן?    

הוספת תגובה ד', 16/04/2008 - 14:00