שאלתו של ר' יוסף אלבו, ספר העיקרים, מאמר ד' פרק ל"ט:

"למה לא נזכר בתורה היעוד הרוחני בפירוש, כמו שנזכרו היעודים הגשמיים? ... והיותר קשה בכל זה הוא: כי אחר שלא הזכיר הייעודים הרוחניים, שהם עיקר השכר, למה הזכיר הייעודים הגשמיים, שאינם עיקר השכר?"

השב לפי גיליון בחוקתי תש"ו

הוספת תגובה א', 18/05/2008 - 00:27