אברבנאל, שואל:

למה ציוה ה' למנות את הלויים מבן חודש ומעלה, ולא נמנו ישראל אלא מבן עשרים שנה ומעלה?

ע"פ גיליון במדבר תש"ו.

הוספת תגובה א', 25/05/2008 - 10:49