שבוע טוב לכל הלומדים.

ראשית, השבוע לא יעלה שיעור מצולם לאתר.

העיון בפרשה מבוסס על גיליון שנת תשכ"א.

בפרשת חוקת אנו נפגשים עם שני אירועי מים - מי מריבה ושירת הבאר. המדרש קושר את שני האירועים הללו:

אז ישיר ישראל" - ולמה לא נזכר משה שם? מפני שנענש על המים ואין אדם מקלס לספקלטור שלו.

אני מעוניין, בעקבות נחמה, לפתוח את השאלה - מדוע לא נזכר משה בשירת הבאר? וביתר הרחבה - מה המשותף והשונה בין שירת הים לשירת הבאר? האם וכיצד ניתן לקשור בין חטאו של משה לשירת הבאר? (פירושים רבים לחטאו של משה מובאים בגיליונות רבים על הפרשה, בהם בשנת תש"ו).

הוספת תגובה א', 29/06/2008 - 17:23